Wastewatchers

8 procent minder voedselverspilling voor GBC Zuidas

CASE VOEDSELVERSPILLING ZUIDAS

Eind 2017 kwam de Green Business Club Zuidas naar Wastewatchers toe met een ambitieus onderzoek. Namelijk de banqueting waste op de Zuidas monitoren en reduceren. Voordat dit project echt begonnen was zat de media er al bovenop en werd de aankondiging voor het project gedeeld door onder andere MissetHoreca, QuoteNet en Duurzaambedrijfsleven. Kosten noch moeite zijn gespaard om de potentie van deze opdracht waar te maken.

In dit artikel worden de resultaten gedeeld, te beginnen met de scope van het onderzoek. Daarna worden de resultaten en de ‘Zuidas lunch’ gedeeld.

voedselverspilling zuidas

SCOPE ONDERZOEK

In zes maanden, januari 2018 tot juli 2018, zijn er bij zeven locaties op de Zuidas metingen verricht om voedselverspilling bij vergaderlunches in kaart te brengen.

Om een representatief onderzoek op te bouwen is er voor gekozen om circa zes maanden te monitoren, waarbij na drie maanden voldoende metingen waren opgehaald om aanbevelingen te kunnen doen, die in de laatste drie maanden getoetst werden.

FEITEN EN CIJFERS

Over de gehele meetperiode is er een verspillingspercentage van 23,6% vastgesteld op de Zuidas, wat te verdelen is in drie categorieën: brood, dranken en fruit.

Per stuk wordt er gemiddeld evenveel brood als fruit aangeboden per bezoeker, alleen is de afname van de producten verschillend. Dit kan te maken hebben met het brede aanbod van verschillende producten; salade, soep, fruit en brood is geen overdreven repertoire, maar heeft wel effect op hoeveel mensen van een bepaald product eten. Bij dranken wordt gemiddeld 50% meer aangeboden dan dat er daadwerkelijk geconsumeerd wordt!

RESULTATEN

Er zijn tijdens de 1 meting positieve resultaten geboekt ten opzichte van de 0 meting. Er is meer per bezoeker aangeboden, meer geconsumeerd en het verspillingspercentage is op bijna alle categorieën verminderd. De eerste successen zijn hier al mee geboekt, maar er zijn nog een hoop aandachtspunten die de verspilling nog verder kunnen reduceren. Hieronder de resultaten op percentage verspilling, waar binnen de categorie fruit het grootste verschil te zien is.

Deze positieve resultaten werden ook opgepakt door het Parool: Voedselverspilling Zuidas 8 procent gedaald.  

ZUIDAS LUNCH

Naast verspilling wilde de Wastewatchers een extra element toevoegen, omdat de ‘Zuidasser’ toch een uit duizenden is, namelijk de ‘Zuidas’ lunch die de meest populaire producten in een concept lunch presenteert, om minder verspilling te behalen. De gemiddelde afname per bezoeker is hierboven bij de resultaten al gedeeld, maar voor de hardlopers liggen deze cijfers wel wat anders! Zo is maandag de dag van het broodje vegetarisch, terwijl de rest van de week een broodje vlees wordt geprefereerd. Handfruit stijgt naarmate de week vordert, maar wordt altijd minder dan één per persoon genuttigd. Bij dranken verschilt het erg per dag welk product het populairst is en daarnaast schommelt de consumptie per bezoeker tussen 0,3 en 0,7 liter. Over alle metingen van drank komt kruidenwater als populairste product naar boven met een gemiddelde consumptie van 0,33L per bezoeker.

CONCLUSIE

Veel van de problematieken die in dit onderzoek aan het licht kwamen, zijn bij banqueting de grootste beïnvloeders van de uiteindelijke verspilling. Er komen minder mensen opdagen dan verwacht, de cateraar heeft geen contact met de bezoeker om eetwensen op af te stemmen en proportionering is liever te veel dan te weinig. Door dit aandacht te geven en kennis te delen, hopen wij dat de Zuidas in de toekomst verspilling kan blijven reduceren en een betere service leveren aan de bezoekers.