Wastewatchers

Minder waste: de vrijdagen

MINDER WASTE: DE VRIJDAGEN

Is de verspilling op jouw locatie op vrijdag het hoogst? Dan ben je niet de enige. Het is geen beroepsgeheim dat veel locaties, vooral bedrijfsrestaurants, op vrijdagen de meeste verspilling realiseren. 

Juist daarom vraag ik mij af, waarom is dat zo?
Als dit bekend is, zou je toch mogen verwachten dat dit probleem al lang verholpen zou zijn?

Ik heb de vrijdagen even nader bekeken en deel graag mijn uitkomsten met jou.

PROCENTUELE WASTE

De grafiek hiernaast laat zien dat er op vrijdagen in bedrijfsrestaurants circa 5% gemiddeld meer waste is dan op de andere dagen van week. Dit lijkt weinig, maar bekijk je de producten waarop Wastewatchers door de weeks verspilling heeft geregistreerd, samen met hun kostprijs, dan gaat het op de vrijdagen al het al snel om tienduizenden euro’s meer verspilling dan op de overige dagen van de week. Een waardevolle dag dus om als bedrijfsrestaurant te beginnen met minder verspilling. 

BEZOEKERSAANTAL

Een veelgehoorde reden van chefs  is dat de bezoekersaantallen enorm onvoorspelbaar zijn op de vrijdagen. Aan deze onvoorspelbaarheid is geen twijfel aan te trekken, zou je denken.

Wastewatchers bewijst het tegendeel. Wij weten dat op lange termijn deze onvoorspelbaarheid redelijk voorspelbaar is. Als we de bezoekersaantallen op de vrijdagen een langere periode bekijken, dan zien wij dat de bezoekersaantallen op de vrijdagen gemiddeld altijd met maar liefst 19%. lager zijn dan op de andere dagen van de week

AANBOD ≠ CONSUMPTIE

Bereiden locaties zich niet al voor op de leegloop op de vrijdagen? Jawel, veel locaties schroeven hun aanbod op de vrijdag naar beneden, alleen niet genoeg zo blijkt uit de gegevens. Aangezien er structureel 19% minder gasten komen en hier in deze orde niet structureel op wordt geanticipeerd, is het simpel rekenen. De uitkomst = structureel meer voedselverspilling.

CONCLUSIE

Minder verspilling is dus (relatief) eenvoudig te behalen door scherp te kijken naar de bezoekersaantallen en te kijken of het aanbod daarop aansluit. 

In onze prognose is gekeken naar de gemiddelde cijfers van al onze bedrijfsrestaurant in ons systeem. Natuurlijk kan de prognose met betrekking tot de bezoekersaantallen op de verschillende dagen van de week en het wastepercentage per weekdag verschillen per locatie en bedrijfsrestaurant.

CONCRETE TIPS OF ADVIEZEN?​

Benieuwd naar concrete maatregelen voor jouw locatie? Neem dan contact met mij op door hiernaast in te vullen en dan gaan wij jou helpen.