Wastewatchers

Hutten verspilde 27 procent minder voedsel in 2018

DALING VOEDSELVERSPILLING

Als voorvechter voor minder voedselverspilling voegt Hutten de daad bij het woord. In 2018 bleven de groene kliko’s in de bedrijfsrestaurants aanzienlijk leger dan het jaar ervoor. De reductie is het resultaat van de samenwerking tussen Hutten en Wastewatchers.

Het wastepercentage van alle bedrijfsrestaurants bij elkaar lag in 2018 op 4,45%, wat aanzienlijk lager is dan de 6,09% van 2017. Een daling van maar liefst 26,90%!

BEWUSTWORDING & PRAKTISCHE ADVIEZEN

Deze reductie werd voornamelijk behaald dankzij de toenemende bewustwording onder chefs, zichtbaarheid waar het probleem precies zit en gerichte praktische adviezen. Bij bijna alle productgroepen werd een reductie geconstateerd, voornamelijk soep en warme maaltijd staken er met kop en schouders bovenuit, beide werden met minstens 33% minder verspild.

Ondanks de grote daling van soep blijft deze productgroep samen met sla een aandachtspunt. Deze twee zijn samen goed voor 40%+ van de totale financiële verspilling.

 

ECOLOGISCHE & ECONOMISCHE WINST

De reductie helpt Hutten onder meer in het behalen van haar duurzaamheidsdoelstelling. Minder voedselverlies resulteert in minder verspilling van waardevolle grondstoffen zoals energie, gemeten in CO2, of water, wat benodigd is geweest voor de productie van voedsel.

Minder verspilling betekent voor Hutten ook een flinke kostenbesparing van tienduizenden euro’s. Deels zit deze in lagere inkoopkosten, maar veel meer nog in hogere verkopen. De steeds toenemende kennis van de chefs heeft ertoe geleid dat producten effectiever ingezet worden, bijvoorbeeld door ze op momenten aan te bieden dat de kans op verspilling het kleinst, en de kans op verkoop dus het grootst is.   

In de strijd tegen voedselverspilling werkt Hutten samen met de Wastewatchers. Zij hebben Hutten voorzien van een maatwerk food waste oplossing die resulteerde in de bovenstaande resultaten. Sinds 2013 is Wastewatchers de grootste vijand van voedselverspilling in food & hospitality Nederland.