Wastewatchers

The Colour Kitchen verspilde 33 procent minder voedsel in 2018

#NOWASTE

Dat het tegengaan van verspilling in het DNA van The Colour Kitchen zit, laten ze in 2018 duidelijk zien. De hoeveelheid food waste was aanmerkelijk minder dan het jaar ervoor. De reductie is het resultaat van de samenwerking tussen The Colour Kitchen en Wastewatchers. Het wastepercentage van alle locaties bij elkaar lag in 2018 op 8,80%, wat beduidend lager is dan de 13,31% van 2017. Een daling van maar liefst 33,86%!

De inspanningen tegen food waste passen naadloos bij het DNA van The Colour Kitchen. Zo voeren ze al een decennium lang een succesvolle strijd voor #nosocialwaste. Waarbij ‘verloren’ talent een nieuwe kans krijg. Menselijk kapitaal dient niet verspild te worden en talent mag niet onbenut blijven. Met dit beleid maken ze veel maatschappelijke impact.

VOORAL MINDER BROOD VERSPILLING

De reductie in food waste werd voornamelijk gerealiseerd door de inspanningen van de chefs, door actief voedselverspilling te monitoren. Bewustwording, zichtbaarheid van het probleem en het implementeren van praktische adviezen zijn de hoofdingrediënten van de behaalde reductie.

De grootste slag werd geslagen bij de productgroep brood, deze werd met maar liefst 75% minder verspild. Ondanks de grote daling van het voedselverlies, blijven de productgroepen sla en soep een aandachtspunt. Deze twee zijn samen goed voor 38% van de totale financiële verspilling.

GOED VOOR DE WERELD & PORTEMONNEE

Minder verspilling betekent voor The Colour Kitchen ook een kostenbesparing van tienduizenden euro’s. Deels zit deze in lagere inkoopkosten, maar veel meer nog in hogere verkopen. De steeds toenemende kennis van de chefs heeft ertoe geleid dat producten effectiever ingezet worden. Bijvoorbeeld door ze op momenten aan te bieden dat de kans op verspilling het kleinst, en de kans op verkoop dus het grootst is, of door creatiever om te gaan met producten die niet verkocht raken.    

In de strijd tegen voedselverspilling werkt The Colour Kitchen samen met de Wastewatchers. Zij hebben The Colour Kitchen voorzien van een oplossing voor voedselverspilling op maat die leidde tot de bovenstaande resultaten. Sinds 2013 is Wastewatchers de grootste vijand van voedselverspilling in food & hospitality Nederland.