Wastewatchers

Voedselverspilling met 2/3 teruggebracht bij ministeries van EZK en LNV door inzet van een slim lunchconcept.
Wastewatchers-logo-white

Voedselverspilling bij vergaderlunches; een doorn in het oog voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarom ondernemen ze actie. Samen met facilitaire dienstverlener van de ministeries, FMHaaglanden, Albron en Wastewatchers werd de verspilling drastisch verminderd door de inzet van een slim concept: het Pauzeplein. 

Hoe het eerst was

Na onderzoek, uitgevoerd door Wastewatchers in 2017 en 2018, bleek dat de voedselverspilling bij de klassieke situatie – waarbij elke vergaderlunch op de vergaderzaal gebracht werd – rond de 20% lag. Te veel, vonden FMHaaglanden en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hoe de verspilling ontstond

De redenen voor deze verspilling waren voornamelijk: 

  • het niet komen opdagen van gasten waarvoor wel een lunch geserveerd is, 
  • het leveren van te veel broodjes per bezoeker per situatie,
  • een mismatch tussen de wensen van de gast en het aanbod van de vergaderlunch.

Het concept Pauzeplein

Het antwoord daarop werd gevonden, namelijk het Pauzeplein. Een concept waarbij de lunch op één centrale plek geserveerd wordt voor meerdere vergaderingen tegelijkertijd. Een slim en efficiënt concept, waarbij er ingespeeld kan worden op onzekerheden en last minute veranderingen.

" Door meer keuze en minder voorraad te hanteren - wat mogelijk is door de centrale aansturing - en de gast zelf te laten kiezen, is het mogelijk om meer in te spelen op de wens van de gast. Daarbij is het mogelijk om de gast te verrassen met iets unieks of iets nieuws. Met minder waste en een hogere klanttevredenheid tot gevolg."

Thomas Luttikhold - oprichter Wastewatchers

Dat het concept daadwerkelijk in de smaak viel bleek uit enkele reacties van de medewerkers van de ministeries:

“ Het beste idee van 2019 tot nu toe!”

“ Goed tegen voedselverspilling, benadruk dat nog meer! “

“ Ik vind dit echt een top idee en het ziet er heel aantrekkelijk uit!!!”

Dalende verspilling, toenemende klanttevredenheid

De resultaten liegen er niet om. De verspilling daalde fors van 21% naar 7% vanwege het schaalvoordeel. De klanttevredenheid nam toe met 25% vanwege de service en het meer diverse aanbod. En er werd een hoger financieel rendement behaald bij de inzet van het nieuwe concept vanwege het effectiever inspelen op onzekerheden.

“ De pilot met Het Pauzeplein heeft ons extra inzichten verschaft om de verspilling bij vergaderlunches verder terug te kunnen brengen en gaat ons, zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven, verder helpen bij het doorontwikkelen van ons assortiment.”

Anne Stoker - Albron

CO2 reductie

Ook werd gekeken naar de ecologische reductie. Aangezien de energie benodigd voor het produceren van voeding en de energie benodigd voor het verwerken van food waste uitgedrukt wordt in kg CO2, is dit de eenheid die wordt gebruikt voor het doorrekenen van het ecologisch effect per lunchbezoeker van het Pauzeplein. 

Deze daalde gemiddeld met 180 g CO2 per bezoeker. Een besparing welke ongeveer gelijk staat aan 9 kopjes koffie. Wetende dat er jaarlijks duizenden gasten aansluiten bij de vergaderlunches van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is dit een significant verschil. 

Wordt vervolgd

De resultaten van het project zijn dusdanig positief dat het experiment wordt voortgezet met als doel om dit concept de standaard te laten worden. Eerst op de locatie van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en later bij meerdere departementen.

Ook minder voedselverspilling realiseren bij jouw banqueting? Bekijk hoe Wastewatchers dat doet of contact Wastewatchers.