Wastewatchers

Start Party Catering Challenge '20
Wastewatchers-logo-white

Party Catering Challenge

Wastewatchers is trots partner in de Party Catering Challenge. Een initiatief van ONCE, Stichting Samen tegen Voedselverspilling en Wastewatchers. 

Waarom een Party Catering Challenge?

Dat er in de party catering voedsel verspild wordt zal niemand ontkennen. Maar hoeveel dit precies is en wat we gezamenlijk aan vermindering kunnen doen, is zelden onderzocht. Voor ONCE een mooie gelegenheid om haar leden kosteloos uit te dagen op voedselverspilling-reductie: de challenge wordt door ONCE en Samen tegen Voedselverspilling aangeboden en gefaciliteerd door Wastewatchers.

Met deze aanpak wil ONCE al haar leden uitdagen om hun verspilling te meten en een verbeterslag te maken. Uitgangspunt is dat het zo min mogelijk tijd en inspanning kost van de werkvloer. Hiermee kunnen de leden met minimale inspanningen een maximaal economisch- en ecologisch resultaat boeken!

Voor degenen die niet aanwezig waren volgt er nog een uitgebreide uitleg over de praktische kant van de challenge. De inschrijving voor de challenge loopt tot en met december. Hiervoor zullen wij je nog telefonisch benaderen. De startmeting van de challenge begint vervolgens eind januari 2020.

Planning Party Catering Challenge

Stap 1 – November 2019
Allereerst wordt er contact opgenomen met de leden die niet aanwezig waren bij het ONCE event in Hamburg in november. 
Stap 2 – December 2019
De definitieve lijst deelnemers is gereed en ingeschreven. Wij benaderen jullie.
Stap 3 – Januari/februari 2020
Instructiebriefing van ongeveer 45-60 minuten aan de event-verantwoordelijke en levering van de materialen (transparante emmers, weeginstrument).
Stap 4 – Februari/Maart 2020
De nulmeting bij 7 events van elk ONCE lid.

Stap 5 – Maandag 6 april 2020
ONCE meeting: delen van de resultaten tijdens de Voorjaarsbijeenkomst. Dit gebeurt anoniem.
Stap 6 – April 2020
Op basis van de resultaten, stelt Wastewatchers een programma op. Deze wordt op locatie weer met het team besproken.
Stap 7 – Mei/Juni 2020
Deelnemers gaan aan de slag met verbeterenen herhalen de nulmeting.
Stap 8 – Juli 2020
De eindresultaten worden gedeeld met de deelnemers.
Stap 9 – September 2020
Bekendmaking wie het meest gereduceerd heeft en het delen van tips&tricks en do’s&dont’s.

Partners

Michiel Meier Mattern 
E-mail
06-48420199

Huibert de Leede
E-mail
06-28071984

Thomas Luttikhold
E-mail
06-39895578