Bedrijfsrestaurants

Bedrijfsrestaurants

Bedrijfsrestaurants kenmerken zich door een grote mate standaardisatie en redelijk vast bezoekersaantal per dag. Dit geeft kansen, maar ook moeilijkheden. Wastewatchers helpt bedrijfsrestaurants om moeilijkheden te verhelpen en kansen te benutten. Door:

  1. Bewustwording: Wastewatchers maakt bewust door voedselverspilling dagelijks te registreren, waardoor er feiten en cijfers geborgd worden.  
  2. Analyse: Wastewatchers analyseert voedselverspilling. Hiervoor gebruikt ze: trends, marktgemiddeldes en eet- & verspillingspatronen uit eigen onderzoek.
  3. Reductie: Maandelijks rapporteert Wastewatchers inzichten en kansen richting de locatie, waardoor het concrete handvatten geeft voor de locaties en reducties kan realiseren.

Wastewatchers streeft er naar om op een duurzame wijze kosten te besparen. Waarbij wij ons voornamelijk focussen op omzetgroei in plaats van te beknibbelen op de inkoop. Meer doen met minder, dat is ons devies. 

Een demo van onze tool is te vinden via de volgende links: voor chefs en voor managers.

Kosten:

  • Abonnementskosten per maand: €50,-
  • Het eenmalig digitaal opstarten van een locatie: kosteloos.
  • Het eenmalig fysiek opstarten van een locatie: €160,-

Prijzen zijn exclusief BTW.

Onze gebruikers: