Hotels

Hotels

Verspilling bij hotels, bijvoorbeeld bij ontbijtbuffetten komt voornamelijk door onzekerheden. Onzekerheid over hoeveel mensen er in huis zijn, hoeveel er voor het ontbijt komen en wat ze eten. Wastewatchers helpt hotels hierin door:

  1. Borging: Wastewatchers helpt hotelkeukens om hun voedselverspilling te registreren, waardoor er feiten en cijfers over voedselverspilling geborgd worden.  
  2. Inzicht: Wastewatchers geeft inzicht in trends qua bezoekersaantallen en eet- & verspillingspatronen in hotels. Waardoor het mogelijk is om afzet in te schatten.
  3. Reducties: Maandelijks rapporteert Wastewatchers inzichten en kansen, waardoor de locaties concrete handvatten toegereikt krijgt om reducties te realiseren.

Wastewatchers streeft er naar om op een duurzame wijze kosten te besparen. Waarbij wij ons voornamelijk focussen op omzetgroei in plaats van beknibbelen op de inkoop.

Een demo van onze tool is te vinden via de volgende links: voor hotels.  

Kosten:

  • Abonnementskosten per maand: €50,-
  • Het eenmalig digitaal opstarten van een locatie: kosteloos.
  • Optioneel: Het eenmalig fysiek opstarten van een locatie: €160,-

Prijzen zijn exclusief BTW.

Onze gebruikers: