Tool 2018

Wastewatchers tool 2018

Met meer data, kennis en ervaring dan ooit gaan de Wastewatchers ook in 2018 de strijd met voedselverspilling aan.  

Doe jij in 2018 (weer) met ons mee?

Om succesvol de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling zetten de Wastewatchers hun prijswinnende tool in om belangrijke data over voedselverspilling dagelijks te borgen. Deze data is het fundament naar kennis over voedselverspilling en uiteindelijk een gerichte en succesvolle aanpak van voedselverspilling.

De Wastewatchers hebben, samen met de werkvloer, een tool ontwikkeld, welke één van de weinige objectieve meetmethodes op de markt is. De tool is een (responsive) webapplicatie en te gebruiken voor: desktop, laptop, tablet en (smart)phone. Er hoeft geen extra soft- en/of hardware aangekocht of geïnstalleerd te worden.

Wat verandert er ten opzichte van 2017?

  1. De huidige opzet van maandrapportages komt te vervallen.
  2. In plaats daarvan komt per kwartaal een magazine met artikelen, reportages en informatie over (het tegengaan van) voedselverspilling. Vind hier een voorbeeld van de versie van kwartaal drie in 2017.
  3. Een kickback fee ter waarde van €1,- voor elke dag dat een locatie een meting heeft geregistreerd.

Wat blijft hetzelfde?

  1. Toegang tot een gepersonaliseerde online omgeving van jouw locatie om data omtrent voedselverspilling te registreren.
  2. Locaties blijven de optie houden om: wekelijks-, maandelijks of kwartaalrapportages te krijgen. Deze zullen alleen puur het cijfermatige gedeelte bevatten, om bijvoorbeeld KPI’s te monitoren.
  3. De online servicedesk om makkelijk en snel met de Wastewatchers te communiceren.

Pricing:

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.