Van A tot Z

Van Afval tot Zero waste. Het motto van dit project. Een intensief traject, waarbij wij van A tot Z het voortouw nemen en food waste reduceren. 

Specificaties

DURATIE

De duratie van dit project is minstens zes (6) maand.

CONTACT

Het aantal contactmomenten bij dit project is variabel.

PRIJS

De prijs van dit project is €6985,-.

Deliverables

0-meting op locatie

Wij faciliteren metingen op locatie. Hiervoor hanteren wij een bewezen methodiek en introduceren wij een werkwijze die makkelijk en eenvoudig te implementeren is voor de werkvloer. 

Interviews

In dit project proberen wij de verhalen achter de feiten en cijfers naar boven halen. Door middel van interviews van circa 15 min. voor keukenteam en eindgebruiker (gast), weten de complete scope van food waste te vangen. 

Veldonderzoek

Naast interviews gaan wij in dit hoofdstuk ook veldonderzoek doen. Wat doen de mensen die niets gevraagd is? En wat valt ons op op de plek waar eten geserveerd wordt? Naast de interviews zorgt het veldonderzoek voor de complete scope. 

Interventie

Na circa 60% van het project volgt een interventie. Hierbij leggen wij de gevonden waarnemingen, feiten en conclusies op tafel. Aan het team om hier iets van te vinden. Tijdens deze interventie worden actiepunten met duidelijke KPI’s. 

Effectmeting op locatie

Het is niet mogelijk om een resultaat te overleggen als veranderingen niet getoetst zijn. Daarom wordt de initiële 0-meting herhaalt. Alleen heet dit nu de effectmeting. 

Implementatie

In de laatste fase van het project zorgen wij ervoor dat de getoetste veranderingen geborgd worden in het bedrijfsproces. Zodat deze ook opgepikt worden wanneer de Wastewatchers niet meer op de werkvloer zijn. 

Beknopte analyse

Uiteindelijk rapporteren wij alle voortgang, resultaten, feiten en cijfers terug in een beknopte analyse. Deze wordt opgemaakt voor de interventie en na de implementatie. 

een presentatie op locatie

De eindproducten presteren wij  op locatie. Hierdoor kan het keukenteam, het management of internen aansluiten en de kennis, inzichten, tips en tricks ter harte nemen.