Voedselverspilling en corona

Niets heeft de horecasector erger op zijn grondvesten doen schudden dan corona. Een pandemie met grote gevolgen, maar ook met kansen. De bedreigingen en kansen worden hieronder per sector benoemd.

Bedrijfsrestaurants

En toen zaten we vanaf maart 2020 massaal thuis. Het moge duidelijk zijn dat het verplicht thuis werken grote impact heeft gehad voor de bedrijfsrestaurants. Zelfs die weer vanaf juni 2020 geopend zijn lopen grote omzetten mis, omdat gasten simpelweg nog niet naar kantoor komen. Vooral nadat het thuiswerkadvies in oktober 2020 streng benadrukt werd.

Bedreigingen

Dit 'thuiswerken' is natuurlijk een grote bedreiging voor de bedrijfsrestaurants. Als gasten er niet zijn, is er ook geen omzet. Bedrijfsrestaurants moeten er serieus rekening mee houden dat het nooit meer wordt zoals het was. Het gedrag van de gast kan blijvend veranderd zijn. In eerste instantie hoe vaak een gast naar een bedrijfsrestaurant komt en in de tweede plaats bestedings- en consumptiegedrag.

Kansen

Aangezien de veranderingen blijvend lijken, liggen er grote kansen voor de bedrijfsrestaurants die het snelst meebewegen met de nieuwe trend. In deze trend zijn flexibiliteit, kwaliteit en gemakzucht de sleutelwoorden. Concepten waarbij er meer ingezoomd wordt op de individuele wensen en eisen van gasten, die ze eenvoudig kunnen aangeven, bijvoorbeeld via een online bestelsysteem, gaan de ruimte en kansen krijgen.
Laat Wastewatchers meedenken met jouw situatie

Banqueting / congresscentra

De sector die als eerste de gevolgen van corona merkten waren de congrescentra en banquetinglocaties. Al in februari 2020 werden veel congressen en meetings uit de afspraken gehaald. Het moge duidelijk zijn dat deze sector het zwaar heeft en zal blijven hebben, vanwege het wegblijven van evenementen en congressen.

Bedreigingen

De grootste bedreiging voor deze sector is regel- en wetgeving over wat wel en niet mag. Zolang het coronavirus onder ons is gelden er strenge regels over het houden van partijen. Op korte termijn betekent dit dat het houden van partijen minder winstgevend is als voorheen, omdat er meer tijd benodigd is voor het uitvoeren van coronabeleid. Op langer termijn is het consumentengedrag een grote bedreiging. Dat we ooit weer aan de events en de meetings gaan staat vast, maar wanneer? Mocht er een vaccin komen, hoe snel durft de consument weer om samen te komen?

Kansen

Na een jaar lockdown snakken mensen naar een feestje of een partijtje. Mensen hebben toch de neiging om het oude vertrouwde op te zoeken, waardoor de verwachting is dat de wens naar evenementen en congressen blijft. Alleen zullen ze in eerste instantie terughoudend zijn. Er liggen kansen voor partijen die coronaproof meetings en congressen kunnen organiseren. Essentieel hiervoor is om hiervan een business case te maken, die ook financieel uit kan. Het zou zonde zijn om leeg te lopen op de kosten. Al is het natuurlijk ook even afwachten hoe het coronapaspoort eruit gaat zien. Dit opent natuurlijk de figuurlijke deuren.
Laat Wastewatchers meedenken met jouw situatie

Party catering

Voor party cateraars is de appel het zuurst. Juist aan het begin van het buitenseizoen van 2020 begon de corona misère, wat ertoe geleid heeft dat heel veel buitenevenementen en partijen geannuleerd zijn. Momenteel zijn er weer partijen mogelijk, alleen onder strikte voorwaarden.

Bedreigingen

Voor party cateraars zijn de bedreigingen van het corona virus het grootst. Zolang er geen vaccin is, is het onzeker wanneer ``we`` weer mogen. Momenteel zijn partijen nog steeds niet toegestaan en als dit al mag, is dit onder strenge voorwaarden die moeilijk na te leven zijn, bijvoorbeeld het houden van 1.5 meter afstand. Daarnaast is de cateraar aansprakelijk wanneer gasten deze voorschriften niet naleven. Hierdoor is het faciliteren van een partij momenteel financieel onrendabel, waardoor veel party cateraars in een dilemma zitten.

Kansen

Ondanks dat partijen niet door gaan, betekent dit niet dat mensen zin hebben in een feestje. Integendeel. Veel mensen staan te poppelen om de sleur en de negativiteit van de huidige situatie los te laten en een feestje te houden. Het nadeel is alleen dat men maar in minimale mate samen mag komen. Er liggen kansen in creatieve oplossingen voor de party catering sector, door bijvoorbeeld drive ins te organiseren, 'eten-op-afstand-feestjes' te houden of een coronaproof concept te ontwikkelen waarbij er wel 100 man een feest kunnen houden, bijvoorbeeld een sit in feestje. Al zullen de grote kansen komen wanneer er een coronapaspoort ingevoerd wordt.
Laat Wastewatchers meedenken met jouw situatie

Restaurants

Het was een gekke gewaarwording, die zondag 15 maart 2020. Om 18:00 moesten alle restaurants in Nederland dicht, waarna ze vervolgens 77 dagen stof vingen. Een geforceerde sluiting, met grote bedreigingen en kansen. We dachten toen dat dit nooit meer zou voorkomen, maar op het moment van schrijven zitten de restaurants alweer dicht sinds 13 oktober (bijna een half jaar!!).

Bedreigingen

Met name voor grote restaurants en restaurants zonder terras zijn er grote bedreigingen voor de toekomst. Aangezien niet bekend is hoeveel mensen binnen mogen zitten als de lockdown opgeheven wordt en of de 1.5 meter regel in stand gehouden wordt, is de het de vraag wat mag. De kans is groot dat bedrijven niet hun maximale en geplande capaciteit kunnen behalen, met alle (economische) gevolgen van dien.

Kansen

Kansen voor de restaurants liggen er om te focussen op kwaliteit en dieper in te zoomen op de wensen van de gasten. Op één of andere manier moeten de kosten van de geforceerde sluiting terug verdiend worden en dit kan alleen door het aanbieden van meer toegevoegde waarde. Speel in op persoonlijke wensen van gasten, wees flexibel in de menukaart en probeer in te spelen op een waardevollere beleving. Alleen op die manier zullen gasten een hogere prijs accepteren. En uiteraard het verbeteren van de propositie online.
Laat Wastewatchers meedenken met jouw situatie